Entrevista a la Federación de Mujeres Cubanas

Rosalia Molina . Dones Llibertaries CGT- Ensenyament Barcelona

Dania Rodríguez y Omaida Hernández, responsables de Relacions Internacionals de la Federación de Mujeres  Cubanas, ens han rebut a la seu de la Federación a Cuba, i ens han pogut explicar la situació de les dones a Cuba, aprofitant l’estada de 3 companyes allí.

Des de la vostra tasca dins la Federación, ens agradaria que ens expliquéssiu des de quan funcioneu com a Federación.

Portem 63 anys treballant,  per tal d’aconseguir els drets de totes les dones, aquest és un dels objectius desde la Revolució cubana. Va ser la 1ª organització de masses creada per la Revolució, jugant un paper decisiu en la unitat del poble cubà duent una tasca molt important en l’educació política i ideològica de les dones i la consolidació de la família.

Després del triomf de la revolució  cubana, Vilma Espin, líder en la defensa dels drets de la dona va treballar per garantir l’emancipació de les dones, i va encapçalar la unificació de les organitzacions de dones , fundant la Federación de Mujeres Cubanas, en 1960.

Quin paper teniu  dins la societat?

El paper dut a terme per les dones dins la societat cubana  no només ens situa com a beneficiaries ,sinó com a protagonistes nosaltres mateixes de les transformacions a nivell social, econòmic i dins la família.

Actualment són dones: el 53% de les científiques, el 80% de jutges i fiscals, una majoria a sanitat i educació ; el 66% de les persones graduades; el 55,74% de les  diputades. S’ha superat la paritat de gènere.

Quin paper teniu dins de l’estructura  del Consejo de Estado de la Assemblea Nacional ?

Des de l’any 1997 tenim Estatuts propis, estem representades  en el Consejo de Estado, dins l’Assemblea Nacional. Participem dins el govern i participem en l’aprovament de lleis; la secretaria de la Federación de Mujeres, Teresa Amarelle, és membre del Buró Polític del Partit i el Consejo de Estado. Som el 2n parlament del mon amb més representació de dones.

 Com és el funcionament de la Federación ?

Funcionem en  grups de dones per tot el país, treballant de manera voluntària a cada comunitat i municipi, unes 4 milions de dones (el 91% ), comencen a participar  a partir dels 14 anys, integrades totes sense diferenciar, raça, creences, religions, opcions sexuals.

Fem activitats a les escoles i instituts per explicar-les qui som, objectius i feina que fem, i duent a terme tasques per augmentar el seu nivell cultural,  al principi moltes dones eren analfabetes. També fem campanyes informatives de vacunació.

Estem organitzades dins la Societat Civil, amb estatuts, i reconeixement internacional. Ens autofinancianem amb una petita quota, també tenim una editorial i un centre artesanal amb un projecte de la  recuperació de la cultura del vestir .

Quins canvis s’estan donant últimament respecte a la lluita per aconseguir els drets de les dones a Cuba?

El 2019 es va aprovar una reforma de la Constitución de la República, consensuades mitjançant un referèndum popular, per aconseguir l’empoderament de les dones; on la Federación de Mujeres vam aportar molts debats i propostes. En aquesta Constitució es va aprovar un programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres “on es deriva la publicació del  document: “Adelanto de las Mujeres. Pammujeres. Generando Igualdad. 

Aquest document té com objectiu: “Promoure l’avançament de les dones i la igualtat de drets, oportunitats i possibilitats, ja referendats en la seva Constitució, així com aprofundir en els factors objectius i subjectius, que com expressions de discriminació, encara persisteixen a la societat cubana, i és un obstacle pel desenvolupament econòmic, polític, social i familiar, amb la finalitat d’eliminar-los”. I implementar una estratègia integral.

Està dividit en 7 àrees: Àrea 1: Empoderament econòmic de les dones./ Àrea 2: Mitjans de comunicació / Àrea 3: Educació, prevenció i treball social./ Àrea 4: Accés a la presa de decisions./ Àrea 5: Legislació i dret. Marc normatiu i sistemes de protecció contra totes les formes de discriminació i violència./Àrea 6: Salut sexual i reproductiva./ Àrea 7 .Estadístiques i investigacions

El paper dut a terme per les dones dins la societat cubana no només ens situa com a beneficiaries, sinó com a protagonistes de les transformacions

Es treballen des d’aquestes àrees per poder anar eradicant totes les mancances que existeixen dins el país, la societat ,envers les dones. Encara hi ha molta  escletxa de gènere dins el treball, sobretot en el medi rural. Fem molta èmfasi a treballar per atendre a les famílies vulnerables.

En aquest document també s’està treballant pel reconeixement de les persones cuidadores,  de les diferents tipus de famílies, de la unió de fet, herències….

Un  aspecte que ens explicàveu com molt important i que feu èmfasi en treballar és l’educació sexual i reproductiva. Ens podeu explicar com es treballa aquest aspecte.?

Actualment constatem que malgrat ha baixat la natalitat, hi ha un alt índex d’embarassos en  noies adolescents. Per intentar solucionar aquest  fet es treballa de manera preventiva treballant  en una Educació integral de la sexualitat des de les escoles, instituts i dins la comunitat/municipi amb “brigadistes voluntàries” que fan assessorament i educació sexual i reproductiva allí on calgui. Però actualment  existeix un greu problema respecte a la prevenció i l’educació sexual; ja  que en aquests moments no es troben anticonceptius en tot el país.

Treballem també en la prevenció precoç del càncer d’úter amb proves citològiques. 

La salut sempre és preventiva i es treballa de manera coordinada:  Federación de mujeres, departament de Salut i Educació. Hi ha un nou Codi de família on s’està treballant 

Quina es la situació actual respecte a la violència de gènere, com ho esteu treballant? 

La violència de gènere, és una àrea d’especial atenció i obliga a tots els ministeris  i en tots els àmbits laborals a tenir protocols de prevenció i eradicació. 

Considerem  que fa falta molta educació i sensibilització sobre la prevenció de la violència de gènere. Estem treballant principalment envers la prevenció i eradicació de la violència mitjançant  “casas de la Comunidad de orientación para las mujeres y la familia”, amb professionals més especialitzades en salut ,  advocades, orientació jurídica,  capacitació laboral, etc, on poden anar a fer consultes i on se’ls fan xerrades i assessorament. En les oficines de denuncia de la policia, poden denunciar temes de violència, però cal capacitar als professionals que allà hi treballen, i aconseguir que hagin més dones per atendre a les víctimes. El problema és que només el 3% de les dones víctimes denuncien. Estem treballant per fer observatoris des de la policia, els  hospitals.

Dins del programa Nacional  y Plan de Acción. Acuerdo de 2021 , es va aprovar: “ Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar”.

Però malgrat que es va aprovar el Codi Penal, encara no tenim una Llei Integral de Prevenció.

Aquest any i sobretot a partir de la pandèmia  ha hagut un creixement de la violència de gènere, de femicidios….A Cuba utilitzem el terme  femicidio, no feminicidios (ja que aquest terme defineix que les institucions son còmplices amb una violència institucional), i afirmem que les institucions cubanes no ho son. Seguim treballant la prevenció, sobretot des de la Federación. El lema és “Tolerància Zero”, i estem estudiant les causes d’aquest augment. La tasca més important en aquests moment  és empoderar a les dones.

Quines mesures es prenen amb les persones maltractadores😕

La primera mesura és que se’ls priva de llibertat fins a 30 anys, i amb  cadena perpetua si son reincidents, però considerem que cal fer un treball educatiu per evitar la violència, cal  molta tasca de sensibilització a dones i a homes. 

Com estan les lleis pel que fa a l’avortament?

Actualment  l’avortament està legalitzat, i només ha de decidir la dona, no cal una consulta a la parella ni la família,  només si son menors. 

Que ens podeu dir sobre la homosexualitat a Cuba. 

Estan reconegudes les relacions afectives entre persones del mateix gènere, i des de fa poc està aprovat i està legalitzat el matrimoni del mateix gènere.

I el reconeixement i llibertat de les persones LGTBI

Es treballa l’acceptació de totes les persones , s’està treballant dins el  document del Codi de les famílies. 

Ens voleu afegir alguna qüestió més ?

Volem acabar amb una frase de Vilma Espin,fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas: “No hemos terminado, sigue mucha lucha todavía. No podemos permitirnos retrocesos”


I os oferim alguns documents per saber-ne més:

https://www.escambray.cu/2023/la-federacion-que-deberia-volver-a-ser/
https://www.escambray.cu/2023/las-mujeres-cubanas-hemos-jugado-un-rol-decisivo-en-la-unidad-de-nuestro-pueblo-fotos/

Gaceta Oficial No. 101 Extraordinaria de 9 de diciembre de 2021  Acuerdo 9231/2021 “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar”

Gaceta Oficial No. 99 Ordinaria de 27 de septiembre de 2022.

En esta edición se publica la Ley No. 156 “Código de las Familias”, de 22 de julio de 2022.