Cotització a mutualitats laborals

Pensionistes FesibaC de la CGT de Catalunya

Una recent Sentència del Tribunal Suprem ha determinat que les aportacions/cotitzacions a Mutualitats Laborals i/o Seguretat Social realitzades des de l’1 de gener de 1967 fins al 31 de desembre de 1978, com que no va ser possible deduir-les en la base imposable de l’IRPF, li és d’aplicació la Disposició Transitòria 2a de la Llei 35/2006,  per la qual cosa a continuació poden deduir-se el 25% d’aquest període de la base imposable de l’impost de per vida.

Llegeix més

La lluita pensionista

Coordinadora de Pensionistes i Jubilats i Jubilades de CGT Catalunya

Les i els pensionistes vam començar a sortir al carrer a Catalunya després de les reformes de Zapatero i Rajoy dels anys 2011 i 2013, que han suposat:

  • Passar de 15 a 25 anys pel càlcul de la pensió
  • Passar de 65 a 67 anys per poder tenir dret al 100% de la pensió
  • Potenciar el treball temporal i el teletreball
  • Legalització de les ETTs
  • Facilitar els acomiadaments massius sense autorització administrativa
  • Reducció de la indemnització per acomiadament de 45 a 33 dies per any treballat i de   42 a 24 mensualitats d’indemnització
Llegeix més

Kill the bill: La “controvertida” Llei d’Ordre Públic del Regne Unit

L’Avi de la Kabra

“Siguem clars. Totes aquestes mesures van dirigides específicament a la protesta no violenta…”

Laborista i exdirector de Liberty, Shami Chakrabarti

“És molt alarmant perquè aquesta leglislació és incompatible amb les obligacions internacionals del Regne Unit en matèria de drets humans, quant a llibertat d’expressió, de reunió pacífica i d’associació”.

Alt comissionat de l’ONU per als Drets Humans, Volker Türk

Quan es penalitza fins i tot la protesta pacífica, només queda l’opció de la revolució violenta. A aquesta reflexió es pot arribar quan el totalitarisme silenciós talla les ales de llibertat de la societat crítica.

En aquest sentit, la normativa coneguda com a Llei d’Ordre Públic ha generat un acalorat debat al Regne Unit en ser considerada, per veus influents i per part de la societat anglesa, incompatible amb les obligacions del Regne Unit en matèria de drets humans.

Llegeix més