Breu guia d’autodefensa contra les empreses contractades per controlar la baixa

Abans d’analitzar aquesta realitat, és important destacar que no s’ha de confondre les empreses que analitzarem en aquest article que estan contractades per «controlar» les situacions d’Incapacitat Temporal dels treballadors amb les Mútues Patronals, entitats col·laboradores de la Seguretat Social (Mútual Cyclops, FREMAP, Mútua Universal,…). Les Mútues patronals tenen un règim jurídic totalment diferent a les que analitzarem en aquest article i poden donar l’alta en cas de baixes professionals, i també en cas d’inassistència a citacions de baixes comunes, i poden fer proposta d’alta argumentada a l’ICAM.
Llegeix més

L’Impacte de la Intel·ligència Artificial

Marta Navarro i Mireia Martin
Dones Llibertàries

La IA té el potencial d’incrementar significativament la qualitat de vida de les persones. A l’atenció mèdica, pot facilitar els diagnòstics amb l’extracció de característiques d’imatges, i en la indústria del transport, el reconeixement de la veu permet atendre trucades sense que calgui apartar la vista de la carretera. Amb aquest avantatge tecnològic, sorgeixen inquietuds sobre com pot influir en la igualtat de gènere i en la classe treballadora.

Llegeix més

Els canvis en la cotització a temps parcial

Àlex Tisminetzky

La recent entrada en vigor l’1 d’octubre de 2023 del Reial Decret Llei 2/2023 ha generat cert seguiment mediàtic, malgrat no sempre de forma acurada al que diu la norma. Aquesta nova llei reforma un cop més la cotització a temps parcial, i en aquest article intentarem explicar fins on arriba la modificació i les seves possibles conseqüències, tenint en compte que un 80% de les persones que treballen a temps parcial són dones, a més de patir salaris més baixos i períodes de cotització més curts.

Llegeix més

PAUTES D’ACTUACIÓ PER FER FRONT ALS RISCOS PSICOSOCIALS 

Joan Bonada, Delegat de Prevenció (Secció sindical de la Zona Franca al TSC)

Quan parlem dels riscos psicosocials encara hi ha molt desconeixement, especialment perquè fins fa poc no s’havien considerat amb la mateixa dimensió i importància d’altres riscos que afecten la nostra salut. Poc a poc, però, anem prenent consciència d’aquests aspectes, en un moment en què el sistema sanitari i molts altres sectors laborals imposen condicions laborals incompatibles amb la nostra salut mental i dignitat com a professionals: sobrecàrrega de feina, manca de formació, horaris incompatibles amb la conciliació familiar, poca claredat a l’hora d’executar tasques, lideratges basats en la imposició i la prepotència (lideratges d’estil dictatorial), contractes precaris, jornades interminables, assumpció de feines que no ens corresponen per contracte o categoria professional, etc.

Llegeix més

L’actual pensió de jubilació

Àlex Tisminetzky

La Seguretat Social és un terreny especialment sensible, que després de molts anys de lluites populars ha aconseguit donar cobertura a les situacions de risc dels treballadors. Fa no tant poques dècades els treballadors no teníem cap ingrés en cas de malaltia, maternitat, accident de treball, manca de feina o simple edat avançada, restant per a grans capes de la població l’única sortida de la indigència i la caritat.

Llegeix més