Demanda col·lectiva dels interins a la justícia europea

La Federació Estatal de Treballadors de les Administracions Públiques (FETAP) de la Confederació
General del Treball (CGT) ha tramitat el passat mes de juny una demanda col·lectiva per l’abús de la
temporalitat en totes les administracions públiques de Catalunya.
Es denuncia la no transposició de la directiva europea que regula el treball per durada determinada, així
com l’incompliment sistemàtic per part de les administracions públiques i del poder judicial de les
resolucions que sobre aquesta matèria ha dictat reiteradament el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE). I és que la doctrina aplicada a l’estat espanyol no és conforme al dret comunitari,
que ha de prevaldre sobre les legislacions nacionals.

En el cas de Catalunya, la temporalitat supera el 40%, i fins i tot el 60% en sectors com la sanitat.
La demanda es recolza en la coneguda com a “Directiva Whistleblower” (Directiva 2019/1937 de la UE).
Es tracta d’una bústia europea de denúncia externa, directa i anònima, sense costes judicials, amb la
particularitat que s’inverteix la càrrega de prova; és a dir: és l’empresa, organisme o administració
denunciada la que ha de provar que no és responsable dels fets denunciats.
En el procediment hi poden participar des del sector sanitari al sector de l’administració local, per la qual
cosa es crida a la mobilització de tots els treballadors i treballadores en abús de temporalitat del
sector públic català en defensa dels seus drets. L’objectiu és obtenir una sentència directa que
resolgui de manera col·lectiva i definitiva els abusos de temporalitat en les administracions
públiques.