Abans del futur

Editorial de l’edició impresa del Catalunya núm. 229, de setembre-octubre de 2023

L’estiu va acabant i iniciem un nou curs després d’un parèntesi escolar, polític, judicial i, en alguns casos, laboral.

A escoles i instituts el govern els ha encolomat ja la canalla el 6 de setembre, fent evident que volen fer dels espais educatius simples contenidors de criatures. Un inici de curs prercari, penós i feixuc sobretot per qui més ho necessita, l’alumnat amb discapacitats —enguany, amb menys vetlladors i menys hores de suport—, discriminat pel Departament d’Educació en un clar exemple de violència institucional a les famílies.

Llegeix més

Res de nou sota el sol

Pilar Frey Martínez, Dones Llibertàries 

L’Article 14 de la Llei 31/1995 (LPRL) assenyala el dret de les persones treballadores a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, la qual cosa comporta un deure inexcusable de la part empresarial de protecció de les treballadores enfront dels riscos laborals.

Donant compliment a aquest dret, en aquells treballs on es puguin donar situacions d’estrès tèrmic s’ha de realitzar l’avaluació de riscos corresponent, destacant els treballs en espais tancats o semitancats on la temperatura i la humitat siguin elevades o amb activitat física intensa, o els treballs en l’exterior recentment regulats mitjançant el Reial decret llei 4/2023:

Llegeix més

CGT primera força sindical a l’AGE Barcelona 

Redacció

El passat mes de juny hi ha hagut eleccions sindicals a l’Administració General de l’Estat i la CGT hi ha consolidat la seva força a la província de Barcelona, on amb el suport de 926 treballadores ha seguit sent la primera força sindical.

La victòria s’ha donat a quasi totes les localitats i en quasi totes les taules electorals: el suport a la candidatura de la CGT ha estat massiu. El resultat de les eleccions del 20 de juny és el reflex del treball sindical dels últims anys i la recompensa a una tasca que de vegades pot resultar feixuga, però sempre és gratificant. Fruit d’aquestes eleccions, la CGT comptarà ara amb 12 delegades a la Junta de Personal i 5 al Comitè d’Empresa, i des de la secció es seguirà lluitant pels drets col·lectius i individuals i la dignitat professional dels treballadors i treballadores públiques.

Llegeix més

Cal Moliné: dos mesos en vaga per uns salaris i horaris dignes

Andreu Vilardell

Les forneres de la cadena Cal Moliné de l’establiment situat al passeig de la Indústria de Berga estan en vaga indefinida de caps de setmana i festius des del 29 d’abril. La vaga a 27 de juny ja suma 21 jornades i ha inclòs els dies de Patum ―la gran festa berguedana, una setmana de molt moviment de gent― i els dies previs a Sant Joan. L’afectació al forn on ha estat convocada ha sigut total, ja que no ha pogut obrir cap dia.

Llegeix més