La salut, aquest gran negoci per a CEPSA

La Secció Sindical Estatal de CGT a CEDIPSA (Grup CEPSA) neix al març de 2018 davant la necessitat de donar empara els treballadors d’un sector, aquell de les estacions de servei, fins aleshores molt mal defensat pels sindicats majoritaris que son mes aviat una prolongació dels departaments de Recursos Inhumans de les grans petrolieres. Era doncs d’una importància vital l’aparició d´un grup de treballadors, dintre de CEDIPSA, aliens al Règim, disposats a parlar amb l’empresa cara a cara, sense acotar el cap però alhora estenent la ma.

No gaire temps desprès ja tenim dos conflictes amb l’empresa, molt greus i que certament  estem afrontant en solitari. I ambdós problemes relacionats amb la salut, aquest gran negoci per a les empreses i, és clar, també per a CEPSA.Deu fer un sis anys, apareix el primer dels problemes. Els sindicats de l’empresa van assegurar que no trobaven  res il·legal en tot plegat. Parlem dels CODOS/COFOS (Company Owned Dealer Operated), un sistema de gestió d’estacions de servei que, lluny d’anar per la seva extinció, va en augment. Una manera ideal de negoci per a la companyia i d’autoexplotació per als treballadors. La precarietat del futur. Quant CEPSA crea un COFO la empresa obliga als treballadors en actiu a signar baixes voluntàries o excedències per així poder fer-se càrrec del negoci: el gestor o cofista que es fa càrrec de l’estació de servei contracta al seu propi personal o be treballa en solitari, així la plantilla de CEDIPSA s’ha de traslladar a altres centres de treball obligatòriament. Com a conseqüència aquest centres es sobredimensionen i es produeix un excés de personal donant peu així als acomiadaments. El cofista actua com a “fals autònom” ja que depèn exclusivament de la petroliera: aquesta li ven els seus productes, fixa els preus del combustible i dels articles de la botiga i també l’imposa els horaris. Amb tot plegat el resultat es que trobem un treballador per compte d’altri però dins el règim d’autònoms: és un treballador mes però que en esdevenir cofista ha patit una considerable pèrdua de drets perquè  donada  la seva situació d’autònom, no te sou, vacances, llicencies i permisos, etc…. Naturalment els comptes no surten pel cofista. Parlem de persones que treballen fins a 16 hores diàriament i que molt cops es veuen en la necessitat de dormir en el propi centre de treball degut a la manca de temps entre el final de la seva jornada laboral i l’inici de la següent, doncs tenen que portar a terme una gran quantitat de tasques. Tot això implica un deteriorament en les seves relacions familiars i en la salut de les persones que s’hi veuen en aquesta situació:  persones que no poden veure els seus fills, persones que sols es poden relacionar amb les seves parelles durant el canvi de torn i que pateixen una gran quantitat d’estrès davant les exigències empresarials…. Per a CEPSA es el negoci del segle: ven els productes que vol, amb els preus que vol, durant els horaris que vol i a més s’estalvia la seguretat social dels seus empleats, la contractació de persones per cobrir possibles baixes per ILT, per maternitat, per les vacances, etc.

Imagen relacionada

L’altre gran conflicte es l’assetjament, tant laboral com a sexual, a les estacions de servei.  En pocs mesos ens hem assabentat de tres casos i evidentment, no hem pogut romandre aliens a ells:

  • Una expenedora, es una presumpta víctima d’assetjament tant laboral com sexual per part del cap d’Estació (primer superior jeràrquic). Malgrat l’existència d’una gravació del CCTV (Circuito Cerrado de TeleVisión) on es pot veure i apreciar clarament com l’encarregat fa un tocament sense cap vergonya a la treballadora (li toca el cul), l’empresa no és capaç de reconèixer acreditat l’assetjament. Després de la campanya de CGT contra CEDIPSA, transcorreguts uns mesos sorprenentment el presumpte assetjador declarat “no culpable”, és traslladat a un altre estació de servei per allunyar-lo de la víctima.
  • Quatre expenedores, presumptes víctimes d’assetjament laboral degut a múltiples tractes vexatoris per part de la cap de Estació i la seu ajudant. Per a CEDIPSA no ha existit cap assetjament. Un cop més les víctimes  s’enfronten amb uns Comandaments de l’empresa. I el que és encara més greu, les persones acusades d’assetjament, per revenja, decideixen denunciar al nostre Secretari General per amenaces durant les seves visites sindicals a l’estació. Aquesta denuncia s’ha resolt amb la seva absolució en un tribunal de justícia.
  • Una expenedora contra un company de treball per presumpte assetjament sexual. Aquest va ser denunciat davant el Cossos i forces de Seguretat de l’Estat i de Inspecció de Treball, encara esta pendent de resolució. Intuïm, i hi ha força probabilitats, que la resolució sigui la mateixa malgrat que el presumpte acusat és un company de la mateixa categoria que la víctima que va patir, aquest cop, insinuacions sexuals, greus insults i inclús amenaces de danys materials contra propietats de la víctima mitjançant “amenaces subtils”.

En els dos primers casos, l’empresa va posar en marxa el seu Protocol d’Assetjament intern i, després d’un cert període de temps, en ambdós casos va concloure que els fets denunciats no s’havien acreditat suficientment. El Protocol d’Assetjament de CEDIPSA és un “copia i enganxa” dels continguts obligat per la legislació vigent per a les empreses. Aquest protocol “elaborat” per la  mateixa empresa, s’incompleix de manera flagrant i sistemàtica fins i tot en aspectes tan irrisoris com el dels terminis establerts. Aquest protocols son per cobrir l’expedient i es només un “paripé”. Al cap i a la fi desacrediten a les persones que son assetjades i fan els ulls grossos amb els assetjadors, que com ja hem fet notar, acostumen a ser llocs de confiança de l’empresa. CEPSA empara l’assetjament a CEDIPSA a les seves estacions de servei. Es limita a l’acompliment del mínim exigit per la llei i roman a l’espera que siguin els tribunals de Justícia o la Inspecció de treball els que donin solució dels processos engegats, vista la poca formació en la matèria de les persones que sempre actuen com a instructors d’aquest processos.

En qüestions tant diferents com és un determinat model de  negoci i seriosos problemes d’assetjament dins del mon laboral, veiem un mateix efecte: la salut de les persones treballadores es minvada, d’una manera alarmant, tant física com psicològicament. Al cap i a la fi sempre prevalen els beneficis econòmics per damunt de tot.

En aquest enllaç podeu veure un dels vídeos on denunciem l’assetjament sexual i laboral: https://www.youtube.com/watch?v=JYerY8OM0b0

Secció sindical de CGT a CEDIPSA