Victòries de les treballadores a CEPSA i la Universitat de Barcelona

Redacció Catalunya

Aquest mes s’han fet públiques dues sentències que han fallat a favor dels drets laborals dels treballadors i treballadores. La primera ha estat motivada per la denúncia de les representants sindicals de la CGT a la comercial CEPSA, que finalment ha pogut demostrar que 400 persones hi treballaven en condició de falses autònomes. La segona victòria és la sentència que obliga a la Universitat de Barcelona a incorporar com a indefinit a professorat amb contractes que han demostrat ser falsos associats.

Les representants sindicals de CGT a CEPSA han estat un any i mig recollint dades i proves que finalment han servit perquè Inspecció de Treball els donés la raó i com a conseqüència l’empresa haurà de pagar 4.856.606,26€ per frau a la Seguretat Social després que hagi quedat provat que al voltant de 400 treballadors/es que estaven treballant per compte propi, ho haurien de fer de forma assalariada. 

El procés d’externalització de benzineres de CEPSA ha estat el marc idoni perquè CEDIPSA, l’empresa filial que les gestiona, obligués a treballadores a donar-se d’alta a la seguretat social en comptes de contractar-les. Aquest fet ha comportat que el personal fes jornades de fins a 14 hores, sense el dret de vacances pagades i havent d’anar a treballar fins i tot amb condició de malaltes, ja que la baixa per incapacitat temporal suposava un cost que havien d’assumir les treballadores.

A partir de la feina de la CGT a CEPSA s’ha verificat que el sistema conegut com a “cofo” i que utilitza Cedipsa és fraudulent. El “cofo” és l’acrònim de “company owned dealer operated” i es tradueix en què la gestió de cada benzinera  la fan “petits empresaris”. El dictamen d’Inspecció de Treball demostra que en realitat les condicions de treball d’aquests falsos autònoms les marca la filial de la firma de carburants i que la seva lògica és la de l’estalvi de costos. Així, quan les persones que exerceixen de “cofistes” es queixen de la precarietat l’empresa se’n renta les mans i suggereix la reducció dels salaris de les treballadores.

Una altra de les obligacions que imposa Cedipsa és l’horari d’obertura de les benzineres per part dels falsos autònoms, obligant-los a servir de dilluns a divendres de les 7 del matí a les 8 de la nit, com a mínim.

Des de la CGT es denuncia que malgrat aquest model fraudulent i precaritzador s’ha pogut provar en les benzineres de CEDIPSA a Catalunya és extrapolable a la resta de l’estat espanyol i s’espera que així es demostri.

“dues victòries que demostren que només lluitant tenim futur”

La Universitat de Barcelona també ha rebut un sotrac judicial. Una sentència ha fallat a favor de 13 docents de la UB i obliga a aquest organisme a contractar-los com a personal indefinit en comptes de fer-ho en categoria d’associats. 

La categoria d’associat es va crear amb l’aprovació de la Llei Orgànica d’Universitats al 2001 basant-se en què era una forma que tot tipus de professional pogués aportar la seva experiència dintre de la formació universitària. D’aquesta manera obliga el personal a estar en possessió d’un contracte fora de la universitat i també estableix que aquest format no podrà superar el 40% de la plantilla. 

La CGT denuncia a Inspección de Trabajo a 40 centros de ...

La realitat difereix considerablement de l’articulat de la llei i demostra que la figura dels associats s’emmarca dins del procés d’uberització que els i les docents universitàries estan patint durant les últimes dècades. Les dades del curs 2017-2018 demostren que a la UB, aquesta forma de professorat low-cost es situa en el 41,1%, superat per la UDL, en el 43,5% i la URV que es converteix en la primera de la llista amb un 55,4%. Pel que fa a la Universitat de Barcelona, el professorat associat representa el 42% del Personal Docent Investigador (PDI).

La sentència reconeix que les demandants tenen assignades les mateixes tasques que el professorat amb contracte fix o indefinit. D’aquesta manera duen a terme docència de matèries troncals, coordinen màsters, fan tasques d’investigació, tutories, etc. Això sí, amb un salari que en molts casos no arriba a 500€. Aquesta sentència també ha desmentit les paraules de Maria José Torres, rectora de la URV i presidenta de l’ACUP (Associació Catalana de les Universitats Públiques), quan afirmava Jo crec que als associats no els hem de considerar precaritzats. L’associat està descrit per llei com una plaça per a especialistes de prestigi reconegut que es guanyen la vida fora de la universitat.

Les seccions sindicals de CGT a les universitats de Catalunya porten molts anys mobilitzant-se i convocant vagues amb un seguiment important en defensa de l’ensenyament públic, fet que passa per eliminar la precarietat laboral del professorat universitari. Ara cal continuar lluitant perquè la sentència s’apliqui a la resta de personal associat.