Seguim traçant el camí iniciat

El nou SP de la Federació d’Ensenyament de Catalunya (FEC)

Secretariat Permanent de la Federació d’Ensenyament de Catalunya

Des del juliol passat, durant la celebració d’un Ple Extraordinari on van participar diferents sindicats i nuclis, la Federació d’Ensenyament de la CGT Catalunya ha renovat el seu secretariat permanent. El nou SP estarà format per persones que ja en formaven part des de l’inici més les noves incorporacions, donat que per motius personals algunes membres han hagut de dimitir.

D’ençà que l’octubre del 2020, en plena època pandèmica, nasqués la Federació arran de la creació del Sindicat d’Ensenyament del Baix Llobregat, un grup de militants vam decidir agafar responsabilitats en l’organització, bàsicament per enfortir-la i fer-la créixer. Des d’aleshores, tot i que segurament no tant com s’esperava, creiem que en part s’ha aconseguit. Han sigut dos anys i mig d’una feina embrionària i que s’ha de posar en molt de valor. Feines, tasques i responsabilitats burocràtiques externes i alhora organitzatives internes que ha desgastat persones i grups i que han complicat el treball que s’havia de fer. Segurament ha estat un procés ple d’encerts i errades, però això ha permès que, ara, l’actual SP de la Federació tingui per endavant un camí molt més planer per assumir les responsabilitats que li pertoquen. Bàsicament, l’objectiu del nou SP es basa en aquests eixos:

Seguir amb la línia continuista de l’anterior SP durant l’any i mig de mandat que queda. Primer de tot s’ha de posar en valor tota la feina feta, tant per les que van parir i fer créixer el sindicat i el sector de l’ensenyament anys enrere arreu del territori, com pel SP inicial provisional que va assumir la Federació com per la gent que ha estat al capdavant fins la celebració del Ple Extraordinari del juliol passat. Especialment destacar la feina ingent feta per l’anterior secretària general i el secretari d’organització per posar-ho tot en marxa i funcionament. Per tant, aquest SP que ha entrat, continuarà apostant perquè l’organització segueixi els principis anarcosindicalistes: assembleària, oberta, federal, transparent, propera a l’afiliació, vinculada a les lluites socials i sindicals i imbricada en els aspectes més orgànics de la CGT Catalunya.

Desplegament dels acords del Ple de Reus. Durant el Primer Ple Ordinari de Reus es van establir una sèrie d’acords que havia de ser l’estratègia sindical de la Federació. Alguns dels acords ja s’han desplegat. Però en queden de pendents i són prou importants. Entre els quals: Seguir treballant per l’expansió territorial des d’una perspectiva federal, construint des de baix i potenciant la creació de nuclis organitzats; Gestionar i augmentar la caixa de resistència per a cobrir les vagues dels diferents sectors i que ja ha estat creada; Constituir les diferents coordinadores subsectorials; Realitzar una conferència sindical per debatre quin és el posicionament de la CGT pel que fa a sistema d’accés a la funció pública; Crear la Secretaria de Cures i Horitzontalitat.

Enfortir els diferents sectors de la Federació que són la Pública no Universitària (PNU) amb les docents i el personal laboral, el Sector Social, el Lleure Educatiu, l’Escola Bressol i les Universitats. Està clar que un dels punts més febles que ha tingut la Federació ha estat que el discurs i la pràctica del sector de la PNU ha prevalgut sobre la resta dels sectors que la conformen. I tot i que en certa manera es pot entendre perquè l’acció sindical en aquest subsector és massa complexa, activa i dinàmica, aquesta ha estat una llosa que s’ha arrossegat. No ha permès incloure els subsectors en els debats i les decisions perquè no es senten interpel·lats ni acollits. És necessari que tots els subsectors es facin seva la Federació, que la vegin important i funcional, i això només es pot fer si se’ls té en compte en els debats i les decisions. S’ha de revertir aquesta situació. Si es crea i es fa funcionar la coordinadora de la PNU, que de ben segur serà aviat, s’aconseguirà.

Distensionar la Federació per esdevenir un subjecte polític alternatiu real. No s’ha d’amagar que s’han viscut moments de tensió interna que ha desgastat a totes. El creixement de l’organització com a conseqüència dels resultats de la lluita sindical, de l’expansió territorial i sectorial, de la participació activa dels sindicats i nuclis, o de l’augment de delegats i delegades per posar alguns exemples, sempre ve acompanyada de tensions que tenen a veure en com s’entén l’estructura organitzativa, l’acció sindical i les relacions personals. S’ha d’aprendre que aquests conflictes enforteixen el grup quan s’assuemixen i es posen sobre la taula. I quan es reconeixen les pròpies debilitats des de l’alteritat, la cura i l’acció col·lectiva.

Continuar potenciant l’acció sindical combativa que caracteritza l’organització, la CGT, amb vagues i mobilitzacions, i que permeti fer-la créixer i enfortir la lluita de la classe treballadora. Des del Secretariat Permanent de la Federació ens comprometem a abocar tota l’energia per enfortir el sindicalisme que ens caracteritza i diferencia. La CGT no som una mera corretja de transmissió del poder, ni defensors d’un clima de pau social, que ens portaria inevitablement a la derrota. La CGT creix quan sabem transmetre que la vulneració dels nostres drets no deriva d’un problema individual ni accidental, sinó d’una situació col·lectiva i sistèmica generada per decisions d’empresaris o governants que sempre posen el capital per davant de la nostra vida. En definitiva, defensem el sindicalisme de lluita col·lectiva, victòria rere victòria fins a guanyar.

El nou secretariat permanent:
Secretaria General: Agustí Liñan
Secretaria d’Organització: Guillem Prats
Secretaria d’Acció Sindical: Guillem Sellés
Secretaria d’Acció Social: Sara Díaz
Secretaria Jurídica: Dani Sánchez
Secretaria Formació: Laura Muñoz
Secretaria Comunicació: Jordi Gil
Secretaria Finances: Sarai Rodríguez
Secretaria d’Acció Feminista i LGTBIQ+: Vero Gallardo

El nou SP, que intenta representar els diferents subsectors de la Federació, tindrà unes secretaries concretes i uns noms específics que ocuparan el càrrecs pertinents però apostarà per la formació de grups de treball al voltant de les secretaries.