Dos ERTOs aturats en un mateix dia

Redacció Catalunya

Els sindicats de CGT aconsegueixen aturar dos ERTOs avui divendres gràcies a la pressió de les treballadores. D’una banda el Grup Indra plantejava dos ERTOs a dues de les seves empreses que afectaven a 20.000 treballadors; de l’altra, l’empresa Serunion -subcontracta de serveis d’educació- que havia deixat de pagar les seves vetlladores.

Aquest divendres 4 d’abril els sindicats de la CGT han aconseguit aturar dos Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació arrel de la crisi generada pel COVID-19.

El primer d’aquests és el que afectava a la plantilla del grup Indra en dues de les seves empreses: Indra Sistemes, matriu del grup, i Indra Solucions Tecnologies de la Informació. Aquests ERTOs, a més de les suspensions de contractes, incloien una rebaixa de salari del 5% al 25% pels gairebé 20.000 treballadors de la plantilla.

Aquestes suspensions de contracte, que s’aplicaria a 8.000 treballadors, significava deixar sense cap mena de complement a la prestació de desocupació com sí que ocorre en molts altres ERTOs. L’empresa matriu, Indra Sistemes volia aplicar l’ERTO al 60% de la plantilla, mentre que a Indra Solucions TI els contractes suspesos eren uns 4.250 treballadors, el 32% de la plantilla.

L’altra empresa que s’ha hagut d’empassar el seu ERTO ha estat Bàsics Serveis Educatius-Serunion, empresa subcontractada pel Departament d’Educació que presta serveis auxiliars a les escoles, com les vetlladores. Aquest és un dels col·lectius més precaris del sector de l’ensenyament, i l’empresa, arribat l’abril, només havia abonat la nòmina corresponent fins el dia 13 de març (dia en que les escoles van tancar per ordre del Departament d’Educació), notificant a les treballadores que es trobaven en situació d’expedient de regulació.

Es dóna la circumstància que totes aquestes empreses gaudeixen d’una excel·lent situació tant a nivell financer com econòmic. A tall d’exemple Indra compta amb un fons de maniobra de gairebé 600 milions d’euros, mentre que Serunion, gaudeix també de diversos contractes de les administracions, fet que fa que puguin assumir les despeses que la crisi del COVID-19 està generant en comptes de fer-la pagar a les treballadores i treballadors.

En ambdós casos, ha estat la pressió dels sindicats i les seccions sindicals de la CGT la que ha posat en escac les decisions empresarials, que s’han vist obligades a retirar els expedients de regulació.

Tornem a tenir dos exemples on es demostra que la lluita serveix, inclús en la situació d’excepcionalitat en què ens trobem. Els sindicats de la CGT de Catalunya tornen a demostrar que els ERTOs es poden aturar i que la lluita és l’únic camí.