Campanya de PRL: #PonteLosEPIS

Pilar Frey. Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals

El passat mes d’abril, des de CGT Mar i Ports vam posar en marxa una Campanya de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) amb la intenció de conscienciar respecte la importància de l’ús correcte dels EPI (Equips de Protecció Individual) al lloc de treball. Aquesta campanya està dirigida de manera específica al Sector Mar i Ports però és perfectament ampliable a qualsevol altre sector laboral.

La Campanya es basa en primer lloc en la difusió de Cartells que tenen com a referència els 652 accidents mortals laborals (inclosos els 146 accidents in itinere) ocorreguts el passat any 2018. Xifra que lamentablement va en augment (l’any 2017 els accidents laborals mortals van ascendir a 629) de la mà d’una major precarietat laboral.

Cal destacar en aquesta precarització l’increment de personal externalitzat en moltes empreses, les quals argumenten una suposada major especialització del lloc de treball quan es tracta en realitat de contractar personal extern per fer la feina que abans feia el personal propi amb pitjors condicions econòmiques i socials, afectant negativament tant al personal externalitzat com al propi.

La manca d’una autèntica cultura preventiva a una gran part d’empreses que només busquen el compliment escàs i sobre “el paper” de la Legislació Preventiva i la manca de personal i de mitjans, actuen de manera negativa sobre la Seguretat i la Salut de les treballadores. En aquest sentit considero cal incloure aspectes de la Prevenció Laboral en les negociacions de Conveni, per ampliar així la força de les Delegades de Prevenció dins del Comitè de Seguretat i Salut.

És precisament la figura de les Delegades de Prevenció la segona part de la Campanya PRL, mitjançant un díptic explicatiu que destaca les seves principals funcions, regulades en els Articles 36 i 37 de la LPRL.

La difusió s’està realitzant a través de les xarxes socials, al Twitter amb el hastag #PonteLosEPIs, i també mitjançant suport en paper tant a nivell de Cartells com de Díptics, podeu descarregar tota la informació en el següent enllaç: