Jacinto Toryho, la veu de la revolució

Miguel Fernández Barreira

A dia d’avui el nom de Jacinto Toryho resultarà desconegut per gran part de la població de Barcelona i Catalunya. Però a l’estiu del 1936 la situació era molt diferent. Aleshores, la seva veu va contribuir a reanimar la ciutat després de les violentes jornades posteriors al 18 de juliol. Ell i els seus companys del grup “A” de la FAI, van treballar aquells dies per tornar la normalitat a una ciutat que, de tota manera, ja no podia ser la mateixa. Amb un equip de megafonia ambulant van recórrer els carrers cridant a recuperar el diàleg interromput i transmetent les consignes de la CNT, amb l’objectiu de ressuscitar la ciutat.

Llegeix més