Feminicidis 2019

Fins a 14 feminicidis enregistrats a data de 4 de març de 2019 segons xifres de feminicidio.net. Us fem una petita ampliació amb les dades disponibles fins el moment. Feminicidio.net ha comptabilitzat fins a 1.003 dones assassinades per homes des de l’any 2010, de les quals, 163 a la Comunitat Autònoma de Catalunya.