Cotització a mutualitats laborals

Pensionistes FesibaC de la CGT de Catalunya Una recent sentència del Tribunal Suprem ha determinat que les aportacions/cotitzacions a Mutualitats Laborals i/o Seguretat Social realitzades des de l’1 de gener de 1967 fins al 31 de desembre de 1978, com que no va ser possible deduir-les en la base imposable de l’IRPF, li és d’aplicació … Continua llegint Cotització a mutualitats laborals