Res de nou sota el sol

Pilar Frey Martínez, Dones Llibertàries  L’Article 14 de la Llei 31/1995 (LPRL) assenyala el dret de les persones treballadores a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, la qual cosa comporta un deure inexcusable de la part empresarial de protecció de les treballadores enfront dels riscos laborals. Donant compliment a … Continua llegint Res de nou sota el sol