Inspecció de Treball dona la raó a la CGT d’Ambulàncies Egara

Seccions sindicals de CGT a Ambulàncies Egara (Terres de l’Ebre i Tarragona)

Inspecció de Treball de Tarragona ha emès un informe en relació a la denúncia interposada per la Secció Sindical de CGT Ambulàncies Egara Tarragona el passat 28 de març de 2020, en el qual dona la raó a la CGT i requereix a l’empresa a portar a terme un seguit de mesures de prevenció i protecció per als treballadors i treballadores, tant per a les bases i serveis del Camp de Tarragona com pels de les Terres de l’Ebre.

Des de les seccions sindicals de la CGT d’ambulàncies Egara a Tarragona i Terres de l’Ebre us volem comunicar que Inspecció de Treball ens ha donat la raó després de les denúncies interposades per totes dues seccions, i que obliga a l’empresa a prendre les mesures oportunes per protegir als treballadors i treballadores de TSU i TSNU amb els EPIS suficients per fer front als trasllats de COVID-19.

Durant la inspecció, l’empresa va arribar a negar davant l’inspector l’exposició a esquitxos del personal de TSNU quan traslladen pacients de COVID-19. Però Inspecció de treball considera que aquests treballadors/es sí que poden arribar a tenir contacte, i com a mesura ha dictat que l’empresa ha de proveir al personal de TSNU igual que al personal de TSU amb mascaretes quirúrgiques, mascaretes FFP2 i bates impermeables. Amb aquest punt, l’inspector conclou que queda demostrat que els treballadors del TSNU de l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara poden estar exposats a riscos d’esquitxades, tot i que en menor mesura que els de TSU, i que per això han de disposar dels EPIS suficients per fer-hi front.

L’inspector ha reconegut la deficiència actual amb el subministrament d’EPIS, però ha destacat l’auto 12/2020 del TSJC que requereix a la Conselleria de Salut de la Generalitat i al CatSalut a dotar amb caràcter urgent i immediat als serveis d’ambulàncies de Catalunya, tant al servei de TSU com al de TSNU, de material de seguretat, concretament: bates impermeables, mascaretes FFP2 i FFP3, ulleres de protecció, guants, recipients de residus, solució alcohòlica per a desinfecció i productes de desinfecció per a vehicles.

Denuncien Ambulàncies Egara a inspecció de treball per la manca de ...

També conclou que l’empresa:

➔ Ha d’informar dels EPIS necessaris per fer la neteja dels vehicles.
➔ Actualment s’estan utilitzant les mascaretes FFP2 més enllà del que estableix el fabricant.
➔ Davant l’absència de bates impermeables de tipus “b”, s’estan entregant bates de plàstic d’elaboració improvisada.
➔ No hi ha previsió higiènica per a les botes.
➔ No hi ha suficient dotació de mascaretes quirúrgiques.
➔ S’ha pal·liat la falta de recursos amb pantalles de protecció que tenen eficàcia protectora, però si aquestes es poden ajustar adequadament a la cara i es netegen correctament.
➔ No s’ha informat als Comitès d’Empresa ni als Comitès de Seguretat i Salut dels protocols que s’estan aplicant pel COVIT-19, ni dels casos de treballadors amb afectació del coronavirus i les mesures adoptades.

Per tot això, la Inspecció de treball ha dictaminat que l’empresa ha de proveir a les ambulàncies de TSU i TSNU de:

➔ Suficients mascaretes quirúrgiques per a pacients i treballadors/es, de mascaretes FFP2 i bates impermeables de protecció tipus “b” i que les bates de plàstic hauran de cobrir el pit i braços fins als guants, unint-los amb cinta aïllant si no hi ha punys ajustats.
➔ De mesures de desinfecció per a les soles de les botes.
➔ Ha de reforçar els serveis de neteja dels uniformes, ja que cap treballador ha de netejar la roba a casa.
➔ Ha de complir els protocols de residus i descontaminació i neteja de les ambulàncies.
➔ Ha de comunicar les dades sobre treballadors i treballadores confinats, contagiats idel personal de risc al comitè.

Inspecció de Treball conclou que l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara S.L. no compleix amb els Estàndards Normatius exigits en els protocols de prevenció de riscos laborals (SEM i Ministeri de Sanitat). I que si es detecta qualsevol incompliment d’aquests requeriments, Inspecció de Treball iniciarà un expedient sancionador.

Com a Seccions Sindicals tenim contacte permanent amb inspecció per fer el seguiment i assegurar-nos del compliment de la resolució per part de l’empresa.

Actuacions de la CGT en algunes empreses del Camp de Tarragona en la tercera setmana de coronavirus

Redacció Catalunya

La CGT està duent a terme diferents accions en defensa dels drets de les treballadores al Camp de Tarragona. Cada setmana, la Federació Comarcal del Baix Camp – Priorat informa de les tasques sindicals realitzades.

Teleco

Finalment, desprès de 7 reunions de la comissió de negociació, no s’ha arribat a cap acord amb l’empresa. Des del dia 6 d’abril, s’està aplicant un ERTO per causes organitzatives i productives de manera unilateral per part de l’empresa amb les següents condicions:
– Sense cap compensació econòmica complementaria al subsidi d’atur.
– Tres mesos com màxim d’afectació de l’ERTO.
– Un 80% del total del personal afectat, es farà de manera rotativa, una setmana treballant i dues en suspensió.

Ambulàncies Egara

Desprès d’haver denunciat a Inspecció de treball l’incompliment de la normativa de PRL sobre EPIS necessaris pel personal, Inspecció ha contestat que ja s’ha dirigit a l’empresa demanant les mesures aplicades pel coronavirus al centre de treball.

A més, s’ha fet arribar més informació a Inspecció de Treball, relativa al deficient tractament específic dels residus biològics per part de l’empresa i sobre el material desinfectant utilitzat, que no està homologat pel Ministeri de Sanitat), sembla que l’empresa ja ha canviat de líquid desinfectant. De tot això s’han comunicats de premsa que han tingut ressò en diversos mitjans de comunicació. El 7 d’abril un Inspector de Treball ha fet una visita presencial en el centre de treball amb la col·laboraciò del delegat de PRL de CGT a l’empresa.

Crece el conflicto laboral entre los técnicos de ambulancia y ...

Villablanca Serveis Assistencials

En aquest centre sociosanitari de Reus s’han disparat el nombre d’infectats per Covid-19 entre el personal laboral i els usuaris, i degut a això hi ha un grup nombrós de treballadores de baixa confinades en relació amb els contagis per coronavirus, cosa que fa molt complicat treballar en el centre, amb menys personal i amb una situació realment complicada. Hi ha un pavelló totalment aïllat i davant de aquesta situació de gravetat, hem fet una nota de premsa per alertar de la situació actual a Villablanca. Els delegats de CGT estan fent una valoració de totes les mesures que s’han posat en marxa fins ara i sobre la situació actual, per si és convenient interposar denúncia a Inspecció de Treball.

Basics Serveis Educatius

Després de que diverses treballadores del col·lectiu de vetlladores que treballa en aquesta empresa del grup SERUNION es dirigissin a la CGT, per l’incompliment en els pagaments dels salaris del mes de març, CGT va fer una campanya a les xarxes socials denunciant aquesta situació i una nota de premsa. Després d’aquesta actuació de CGT l’empresa va posar-se en contacte amb el col·lectiu de vetlladores amb la promesa de fer efectiva la quantitat deguda, com així va ser finalment el dia 3.

PGI

En aquesta empresa tèxtil de La Selva del Camp s’ha dirigit escrit a l’empresa demanant que facin una avaluació de riscos relacionats amb el Covid-19 per tota la plantilla i per determinar els procediments adequats en cada cas, a més s’ha demanat un plus de perillositat durant l’aplicació de les mesures excepcionals.

STS Ciutat de Reus

De nou ens hem hagut de dirigir a la Direcció d’aquesta residència de gent gran exigint que es facilitin a les treballadores els EPI adequats, degut a un nou incompliment per part de l’empresa. Si persisteixen haurem d’acabar posant denúncia a Inspecció de Treball.

TUV Nord Cualicontrol

Empresa de prop de 100 treballadors que es dedica a la inspecció reglamentària, manteniment preventiu i control de qualitat a empreses petroquímiques i tallers mecànics. L’empresa va presentar un ERTO per força major per a la meitat de la plantilla que finalment no va ser acceptat per Treball, i a continuació va presentar-ne un altre per causes relacionades amb la producció.

Hospital Joan XXIII

Mitjançant interlocutòria de 3 d’abril de 2020, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona va estimar per primera vegada a Catalunya, la demanda cautelar d’una auxiliar d’infermeria representada pels serveis jurídics de CGT Sanitat Tarragona, i li reconeix el dret a no anar a treballar per deure inexcusable tant i en quant es troba en el grup de risc del Covid-19. Teniu la sentència a http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article13336
La treballadora pateix una malaltia respiratòria crònica i esclerosis múltiple, que es troben en el grup de treballadors especialment vulnerables que no han d’exposar-se al SARS-CoV-2, de conformitat amb els informes del Ministeri de Sanitat. Malgrat això, va ser obligada el 19 de març de 2020 a incorporar-se a treballar a la 5ª planta de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, planta que a més va patir un focus infecciós per coronavirus el dia 29 de març.
Tanmateix, el Director de Personal de Joan XXIII està denegant permisos als treballadors en grup de risc com ara les embarassades, sense tenir en compte el risc que comporta per ella i pel fetus en cas de ser contagiats.
Des de CGT s’ha demanat una rectificació urgent per part de l’Institut Català de la Salut i que eximeixi d’anar a treballar als centres mèdics i hospitalaris als nostres companys que es troben en situació d’especial vulnerabilitat a la Covid-19.

El nuevo Hospital Joan XXIII ganará 20.000 metros cuadrados

Carbonell Figueras

Empresa de la construcció que treballa a diverses empreses del polígon petroquímic de Tarragona com per exemple Repsol, va presentar un ERTO per causes de força major però aquest no va ser acceptat finalment per Treball.

Pius Hospital Valls

Com en altres centres sanitaris, escassetat d’equips de protecció individual. Des de l’inici de l’estat d’alarma, el personal de l’hospital de referència de l’Alt Camp ha denunciat la manca d’Equips de Protecció Individual (EPIS) suficients i adequats per tal de protegir el personal i els pacients dels contagis. També s’ha criticat per part del comitè d’empresa els continuats canvis en els protocols de seguretat.
En relació als canvis de jornada —anomenat per l’empresa com a adaptacions de jornada de treball— que els treballadors estem “consentint” en aplicació del decret del govern central, la direcció de RRHH va informar al comitè d’empresa que el sou no es modificaria i que si es feien hores de més es pagarien com a complementàries o extres segons el cas, i si es feien de menys no caldria que es tornessin (hi ha la voluntat d’ajustar al màxim les hores).

Iberboard

A la fàbrica paperera de Picamoixons durant els primers dies no van aplicar el decret llei i van mantenir la producció en els paràmetres habituals tot i no ser servei essencial, malgrat els esforços sindicals realitzats. Després ha procedit a tenir només un terç de la plantilla en actiu. Ara l’empresa es planteja fer un ERTO i passar de 5 torns a 4 a partir del final de la validesa del RDL 10/2020. Sobre la situació existent la CGT Alt Camp – Conca de Barberà ha fet un comunicat:
Com l’Estat ha abandonat a la classe treballadora, en un confinament de pandereta.

Personal externalitzat i Coronavirus

Com sempre, les més febles pagem la crisi

Federació CGT Ensenyament

El Coronavirus està afectant els sectors més precaris de l’educació i del treball en general. En el marc de l’administració, les persones contractades per empreses externes que fan serveis a Ajuntaments, Consells Comarcals o a diferents Departaments de la Generalitat com per exemple el d’Educació, són les que pateixen les condicions més precaritzades amb contractes de caràcter de fix-discontinu o d’obra i servei.

La vulnerabilitat d’aquestes condicions de treball s’ha fet palesa ara més que mai. Poques hores després que la conselleria d’educació va instar a tancar escoles, aquestes treballadores començaven a rebre notificacions des de les seves empreses comunicant-los que quedaven afectades per un ERTO.

A partir de la informació que ha arribat a CGT Ensenyament es pot confirmar que Aramark, Ausolan, Pere Tarrés o Fundesplaisón algunes de les empreses que estan practicant aquest abús, però és altament probable que n’hi hagi d’altres.

Aquesta situació, a banda d’injusta, és constituent de frau, atès que segons el Decret Llei 7/2020, del 17 de març, de la Generalitat de Catalunya, les administracions públiques mantindran les licitacions i contractes a les empreses que presten serveis als ens públics. És a dir, que si tiren endavant els ERTOs, aquestes rebran els diners públics, però no hauran de pagar les treballadores, incrementant així els seus beneficis a costa de les treballadores i buidant les arques públiques.

Apel·lem a la responsabilitat ètica d’aquestes empreses i desitgem que aviat notifiquin que no acomiadaran cap treballadora. Un possible escenari després de la crisi pot ser aquell en el qual la patronal aprofiti per endurir les condicions de treball de la plantilla restant o completi amb noves contractacions a través d’ETTs. Sabem que el Capital no contempla l’ètica, sinó que es mou per l’augment dels beneficis propis, fins i tot en temps de Coronavirus. Hem d’estar preparades per fer les accions que calgui per a la defensa dels llocs de treball. Des de CGT hi estarem.

CGT Ensenyament també exigeix a les administracions públiques que apliquin mesures contundents a les empreses de l’administració que executin ERTOs o no readmetin de forma immediata el personal substitut. Les mesures que exigim són cancel·lació de contractes i la impossibilitat que puguin concursar en altres licitacions. 

Si ets una de les treballadores afectades, RECORDA: 

  • 1. Si et fan signar alguna cosa, NO SIGNIS, o signa NO CONFORME. 
  • 2. Posa’t en contacte amb les teves companyes i estigueu connectades per actuar col·lectivament. 
  • 3. Demana explicacions al teu Comitè d’Empresa, si n’hi ha. En el cas que no existeixi, comenceu a organitzar-vos per crear el comitè d’empresa. Des de la CGT, us podem ajudar.
  • 4. Posa’t en contacte amb la CGT, organitza’t i lluita pels teus drets. 

Per tot això que ha passat i per molt més, tornem a exigir la gestió directa de tots els serveis públics i per tant la internalització del personal de cuina i menjador, de suport educatiu i de neteja que treballen a les nostres escoles i de tot el personal que treballa pels ens públics. 

Que el coronavirus no serveixi per tapar una crisi estructural del capitalisme, un sistema econòmic que destrossa la vida de milions de persones i del propi planeta.

Que el coronavirus no sigui la coartada per una nova, l’enèsima, retallada de drets i transferència de recursos públics a les empreses privades.

Informem-nos, organitzem-nos i defensem els nostres drets. Ara, precisament, amb més força.

Victòries de les treballadores a CEPSA i la Universitat de Barcelona

Redacció Catalunya

Aquest mes s’han fet públiques dues sentències que han fallat a favor dels drets laborals dels treballadors i treballadores. La primera ha estat motivada per la denúncia de les representants sindicals de la CGT a la comercial CEPSA, que finalment ha pogut demostrar que 400 persones hi treballaven en condició de falses autònomes. La segona victòria és la sentència que obliga a la Universitat de Barcelona a incorporar com a indefinit a professorat amb contractes que han demostrat ser falsos associats.

Les representants sindicals de CGT a CEPSA han estat un any i mig recollint dades i proves que finalment han servit perquè Inspecció de Treball els donés la raó i com a conseqüència l’empresa haurà de pagar 4.856.606,26€ per frau a la Seguretat Social després que hagi quedat provat que al voltant de 400 treballadors/es que estaven treballant per compte propi, ho haurien de fer de forma assalariada. 

El procés d’externalització de benzineres de CEPSA ha estat el marc idoni perquè CEDIPSA, l’empresa filial que les gestiona, obligués a treballadores a donar-se d’alta a la seguretat social en comptes de contractar-les. Aquest fet ha comportat que el personal fes jornades de fins a 14 hores, sense el dret de vacances pagades i havent d’anar a treballar fins i tot amb condició de malaltes, ja que la baixa per incapacitat temporal suposava un cost que havien d’assumir les treballadores.

A partir de la feina de la CGT a CEPSA s’ha verificat que el sistema conegut com a “cofo” i que utilitza Cedipsa és fraudulent. El “cofo” és l’acrònim de “company owned dealer operated” i es tradueix en què la gestió de cada benzinera  la fan “petits empresaris”. El dictamen d’Inspecció de Treball demostra que en realitat les condicions de treball d’aquests falsos autònoms les marca la filial de la firma de carburants i que la seva lògica és la de l’estalvi de costos. Així, quan les persones que exerceixen de “cofistes” es queixen de la precarietat l’empresa se’n renta les mans i suggereix la reducció dels salaris de les treballadores.

Una altra de les obligacions que imposa Cedipsa és l’horari d’obertura de les benzineres per part dels falsos autònoms, obligant-los a servir de dilluns a divendres de les 7 del matí a les 8 de la nit, com a mínim.

Des de la CGT es denuncia que malgrat aquest model fraudulent i precaritzador s’ha pogut provar en les benzineres de CEDIPSA a Catalunya és extrapolable a la resta de l’estat espanyol i s’espera que així es demostri.

“dues victòries que demostren que només lluitant tenim futur”

La Universitat de Barcelona també ha rebut un sotrac judicial. Una sentència ha fallat a favor de 13 docents de la UB i obliga a aquest organisme a contractar-los com a personal indefinit en comptes de fer-ho en categoria d’associats. 

La categoria d’associat es va crear amb l’aprovació de la Llei Orgànica d’Universitats al 2001 basant-se en què era una forma que tot tipus de professional pogués aportar la seva experiència dintre de la formació universitària. D’aquesta manera obliga el personal a estar en possessió d’un contracte fora de la universitat i també estableix que aquest format no podrà superar el 40% de la plantilla. 

La CGT denuncia a Inspección de Trabajo a 40 centros de ...

La realitat difereix considerablement de l’articulat de la llei i demostra que la figura dels associats s’emmarca dins del procés d’uberització que els i les docents universitàries estan patint durant les últimes dècades. Les dades del curs 2017-2018 demostren que a la UB, aquesta forma de professorat low-cost es situa en el 41,1%, superat per la UDL, en el 43,5% i la URV que es converteix en la primera de la llista amb un 55,4%. Pel que fa a la Universitat de Barcelona, el professorat associat representa el 42% del Personal Docent Investigador (PDI).

La sentència reconeix que les demandants tenen assignades les mateixes tasques que el professorat amb contracte fix o indefinit. D’aquesta manera duen a terme docència de matèries troncals, coordinen màsters, fan tasques d’investigació, tutories, etc. Això sí, amb un salari que en molts casos no arriba a 500€. Aquesta sentència també ha desmentit les paraules de Maria José Torres, rectora de la URV i presidenta de l’ACUP (Associació Catalana de les Universitats Públiques), quan afirmava Jo crec que als associats no els hem de considerar precaritzats. L’associat està descrit per llei com una plaça per a especialistes de prestigi reconegut que es guanyen la vida fora de la universitat.

Les seccions sindicals de CGT a les universitats de Catalunya porten molts anys mobilitzant-se i convocant vagues amb un seguiment important en defensa de l’ensenyament públic, fet que passa per eliminar la precarietat laboral del professorat universitari. Ara cal continuar lluitant perquè la sentència s’apliqui a la resta de personal associat.

Dos ERTOs aturats en un mateix dia

Redacció Catalunya

Els sindicats de CGT aconsegueixen aturar dos ERTOs avui divendres gràcies a la pressió de les treballadores. D’una banda el Grup Indra plantejava dos ERTOs a dues de les seves empreses que afectaven a 20.000 treballadors; de l’altra, l’empresa Serunion -subcontracta de serveis d’educació- que havia deixat de pagar les seves vetlladores.

Aquest divendres 4 d’abril els sindicats de la CGT han aconseguit aturar dos Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació arrel de la crisi generada pel COVID-19.

El primer d’aquests és el que afectava a la plantilla del grup Indra en dues de les seves empreses: Indra Sistemes, matriu del grup, i Indra Solucions Tecnologies de la Informació. Aquests ERTOs, a més de les suspensions de contractes, incloien una rebaixa de salari del 5% al 25% pels gairebé 20.000 treballadors de la plantilla.

Aquestes suspensions de contracte, que s’aplicaria a 8.000 treballadors, significava deixar sense cap mena de complement a la prestació de desocupació com sí que ocorre en molts altres ERTOs. L’empresa matriu, Indra Sistemes volia aplicar l’ERTO al 60% de la plantilla, mentre que a Indra Solucions TI els contractes suspesos eren uns 4.250 treballadors, el 32% de la plantilla.

L’altra empresa que s’ha hagut d’empassar el seu ERTO ha estat Bàsics Serveis Educatius-Serunion, empresa subcontractada pel Departament d’Educació que presta serveis auxiliars a les escoles, com les vetlladores. Aquest és un dels col·lectius més precaris del sector de l’ensenyament, i l’empresa, arribat l’abril, només havia abonat la nòmina corresponent fins el dia 13 de març (dia en que les escoles van tancar per ordre del Departament d’Educació), notificant a les treballadores que es trobaven en situació d’expedient de regulació.

Es dóna la circumstància que totes aquestes empreses gaudeixen d’una excel·lent situació tant a nivell financer com econòmic. A tall d’exemple Indra compta amb un fons de maniobra de gairebé 600 milions d’euros, mentre que Serunion, gaudeix també de diversos contractes de les administracions, fet que fa que puguin assumir les despeses que la crisi del COVID-19 està generant en comptes de fer-la pagar a les treballadores i treballadors.

En ambdós casos, ha estat la pressió dels sindicats i les seccions sindicals de la CGT la que ha posat en escac les decisions empresarials, que s’han vist obligades a retirar els expedients de regulació.

Tornem a tenir dos exemples on es demostra que la lluita serveix, inclús en la situació d’excepcionalitat en què ens trobem. Els sindicats de la CGT de Catalunya tornen a demostrar que els ERTOs es poden aturar i que la lluita és l’únic camí.