El Recurs Preventiu, RRPP

La reforma de la Llei 31/1995, LPRL, duta a terme en la Llei 54/2003 crea la figura del Recurs Preventiu, RRPP, i incorpora un nou concepte en l’organització de la Prevenció de Riscos Laborals, PRL, establint la seva presència en determinades  situacions de risc. Pilar Frey. Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals El RRPP té … Continua llegint El Recurs Preventiu, RRPP