Perill: Espai confinat

Pilar Frey. Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals Un dels punts crítics a tenir en compte en la lluita contra els accidents laborals són aquells treballs considerats como a perillosos, entre els quals es troba la entrada a espais confinats. Espai confinat significa qualsevol espai amb obertures d’entrada i sortida limitades i ventilació natural … Continua llegint Perill: Espai confinat