Educació, COVID i dona

Ingrid Chavarria de Ros i Noe Simarro López, CGT Ensenyament

El patriarcat contraataca, nosaltres fem VAGA FEMINISTA.

La vida a les aules mai ha estat aliena a l’estructura patriarcal que estem immerses. Ara, patint encara unes retallades que van començar fa deu anys amb l’excusa de la crisi econòmica, li hem de sumar les polítiques generades per la crisi COVID, que no afavoreixen a caminar cap al feminisme en el món de l’educació, i ara detallarem l’anàlisi al respecte.

Existeix la percepció que l’administració no fa diferències entre homes i dones en relació als salaris o a l’ocupació de càrrecs de responsabilitat, però a l’hora de la veritat, observem com són les dones les que estan sotmeses a més discriminacions. Les docents també pateixen el famós sostre de vidre i les desigualtats salarials. Les dades evidencien que les dones en els càrrecs de direcció ocupen un 50% del total, una xifra que representa una infrarepresentació tenint en compte que constitueixen, depenent de l’etapa escolar, entre un 60 i 90% del col·lectiu.

A més, dintre de l’àmbit educatiu, no tothom té les mateixes condicions laborals. L’externalització de serveis està cada vegada més present als centres escolars. No és casualitat que el sector social i el del lleure, on la majoria són dones, tingui molt menys prestigi, i pateixi més precarització econòmica. Un àmbit, que tot i ser essencial, està oblidat per les administracions públiques. És més, cada vegada està més privatitzat, fet que representa un augment de la vulneració dels drets de les treballadores per part de les empreses externalitzades.

Un altre maltracte institucional recau en l’alt percentatge de temporalitat i conseqüent precarietat, ja que l’educació és un col·lectiu feminitzat i per tant, són les dones qui en queden afectades directament. Per exemple, a Catalunya el col·lectiu docent està format per un 70% de dones i el percentatge de temporalitat és del 45,6%, gairebé 6 vegades més del que marca la normativa.

A més, en l’àmbit educatiu el fet d’estar embarassada també es penalitza. De manera sistemàtica hi ha dones que perden la feina quan comuniquen el seu embaràs, tant en l’àmbit privat com en el públic, vulnerant així la LLEI 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes. En l’àmbit públic l’aprovació del decret de plantilles al 2014, on es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball va obrir la porta a uns processos de selecció injustos, subjectius i desiguals, on les dones embarassades tornen a quedar més desemparades. A l’àmbit privat un exemple recent és el de l’empresa FEMAREC SL, que va ser denunciada per la CGT per l’acomiadament d’una de les seves treballadores pel fet d’estar embarassada. 

Amb la Covid les dones paguem encara més els plats trencats: els exemples de precarització en l’àmbit de les treballadores del sector educatiu (docents, monitores, vetlladores, integradores socials, cuineres, personal de neteja, educadores socials) es va evidenciar amb múltiples formes: substitutes sense nomenaments, compaginar cures amb el teletreball, ERTOs fins i tot quan l’administració assegurava el pagament dels salaris, com és el cas de l’empresa AliemntArt-Servei d’Àpats, que va desestimar l’oferta de l’Ajuntament de Barcelona i va enviar les treballadores igualment a l’ERTO. Totes dones. 

Així mateix, també ens hem trobat amb el maltractament del personal considerat vulnerable, entre elles, embarassades. Manca d’un permís de conciliació familiar en el cas de menors a càrrec confinats preventivament. Oposicions en condicions infrahumanes, amb alt risc de contagi i injustes per moltes dones amb càrregues familiars. Oposicions de les Tècniques d’Educació Infantil, que suposen un ERO encobert.  O la baixada de categoria laboral de les educadores bressol.

Així i tot, el que sí que ha estat en augment és el discurs de rentada de cara que fa l’administració sobre coeducació, unes paraules boniques que no van de la ma de recursos, unes paraules que queden en paper mullat i que no acompanyen la realitat ni la transformen. Una realitat on les alumnes continuen patint molts abusos pel fet d’haver nascut amb genitals femenins: tant abusos sexuals, com més assetjament per les xarxes socials, com poder gaudir de menys espais als patis en els centres escolars… unes alumnes que tot i treure millors notes que els seus companys saben que els seus currículums no tindran la mateixa validesa, només pel fet de tenir cara de dona.

Tal com afirmava Naomi Klein, en una situació excepcional i de caos generalitzat, s’implanten idees i mesures que fa temps que es planifiquen, aprofitant el desconcert de la població i la impossibilitat d’aquesta per organitzar-se i combatre-ho. 

Tot i així la por no ens ha paralitzat. És cert que la situació actual de pandèmia posa molts entrebancs a la lluita de les treballadores. Les retallades de drets, els confinaments parcials, i la dificultat de relacionar-se fan encara més grossa l’atomització que ja patim des que el capitalisme i el campi qui pugui (individualisme i darwinisme social) han penetrat en els nostres cossos i ments, des dels anys 80 i des de tots els àmbits (polític, econòmic, educatiu i comunicatiu). 

Però la pandèmia també ha servit per fer aflorar aquesta reflexió, per veure la importància de tenir uns serveis 100% públics, d’organitzar-se i estar juntes per fer front als embats del poder. 

Tot i les restriccions, hem estat als carrers, protegint-nos, mantenint les mesures de seguretat, però sense renunciar als nostres drets fonamentals i superant les pors i les contradiccions. I continuarem sent-hi, de múltiples maneres, però juntes, per conjurar aquest suposat únic món possible, que ni és únic ni és ja possible. 

Per això enguany, la CGT Ensenyament donem suport a la vaga general feminista, tot i les inclemències de la pandèmia, perquè un altre cop, hem sigut les dones les que més hem pagat els plats trencats. 

Violències masclistes a l’aula

Ingrid Chavarria de Ros. Secretaria de gènere CGT Ensenyament Barcelona

“el tracte diferenciat passa a tots els nivells educatius”

El pes de les motxilles escolars que el nostre alumnat ha de carregar a diari per anar al seu centre educatiu és un tema recurrent. Llegim crítiques i articles sobre anatomia i creixement que assenyalen com de maligna és aquesta càrrega per a les espatlles dels nostres fills i filles. Parlem d’aquestes motxilles, de les visibles. En canvi, no és tan comú parar-nos a analitzar una altra càrrega, igual o més nociva, però invisible. Estudiants, però també tota la resta de personal que es dedica a l’atenció educativa, mestres, professorat, conserges, terapeutes, traspassen les portes de les escoles i instituts, amb una motxilla invisible que conté els elements que moltes vegades poden generar violències masclistes.

Seria il·lús pensar que els rols que s’estableixen i adquirim en una societat patriarcal desapareixen, com per art de màgia, quan entrem al centre. I aquí és on es planteja la reflexió d’aquest article. 

Què fem mestres i professorat per evitar les violències masclistes entre el nostre alumnat?

A primera instància, quan es detecten relacions tòxiques amb component violent entre nois i noies, utilitzem les eines (no sempre efectives) que tenim a mà: parlem amb l’alumnat, apliquem els protocols d’assetjament, fins i tot, en ocasions ens adrecem a serveis socials. Quan podem, també intentem fer alguna activitat de prevenció, amb sessions reflexives a l’aula utilitzant els recursos dissenyats per a aquesta finalitat.

Ara bé, la paradoxa apareix quan, com a docents o personal d’atenció educativa, abans d’abordar aquesta situació no hem fet el treball previ i imprescindible de revisar el nostre fer i les actituds diàries.

Si no ens revisem, si no prenem consciència, potser que sense adonar-nos-en, estiguem perpetuant les violències de gènere. És el que anomenem el currículum ocult, allò que ensenyem quan interactuem, quan fem i que massa vegades presenta incoherències amb les nostres paraules. 

Negar-ho, seria negar la realitat. Acceptar-ho i intentar canviar les coses és un pas imprescindible per posar-hi remei i revertir-ho. Existeixen estudis que demostren com des que un nadó neix, i fins i tot abans, és tractat d’una manera diferenciada segons sigui el gènere de la persona a qui ens adrecem. El treball La Mente En Pañales és molt il·lustratiu. En aquest vídeo s’observa com en una habitació posen un nadó amb un pijama rosa i fan que diferents adults entrin i hi interactuïn. L’adult aleshores presuposa que és una nena, i se li adreça dient que és molt guapa, que serà una princesa, o una ballarina, o una infermera, se l’acarona amb moviments suaus. Més tard, al mateix nadó se’l vesteix amb pijama blau. Aleshores, la forma de parlar-li canvia completament, se li diu que és un noi molt fort, se’l sacseja amunt i avall, es fa que es posi dret i se li prediu un futur de policia o de bomber.

Com es reprodueixen els rols masclistes dintre dels centres escolars?

L’experiència del vídeo serveix moltes vegades per ajudar a analitzar-nos. Per fer-nos la pregunta, nosaltres, com a docents, també ho fem això? Malauradament la resposta és afirmativa. Mestres i professorat afirmem que la nostra manera d’adreçar-nos és diferent segons el gènere dels nostres interlocutors. En general es dedica més atenció als nois que a les noies, però també és cert que a primària i secundària hi ha un percentatge més alt de nois que tenen comportaments disruptius i per tant l’atenció del professorat es centra més en els nois, sovint per corregir el seu comportament – i aquí ser home no és cap privilegi atès que el fracàs escolar és clarament masculí. Ens hem de preguntar doncs perquè no es fan estudis preceptius de gènere  en l’entorn escolar. Els únics referents són els informes PISA, que són rankings que només contemplen l’eficiència des d’un punt de vista neoliberal, amb referents dictats per l’economia capitalista. 

El tracte diferenciat passa a les escoles bressol, a les escoles de primària, a les de secundària, als cicles i a la universitat. És a dir, a tots els nivells educatius. Fins i tot professores universitàries afirmen que sense adonar-se’n valoren millor les maneres de participar dels nois (generalment més vistoses) que les de les noies (que solen ser menys públiques). 

En l’àmbit universitari, professores joves comenten que molts estudiants les respecten menys, sovint les tracten com una colega més, cosa que no passa amb els professors. I pel que fa als càrrecs a la universitat és molt significatiu també el baix percentatge de catedràtiques. També en l’àmbit universitari, en la carrera de pedagogia, és sorprenent que a les classes hi hagi un 90% de dones com alumnes però la meitat del professorat siguin homes, això significa que el poc percentatge d’homes en una carrera majoritàriament femenina  promouran a llocs de treball amb més prestigi que la resta de companyes. 

Tornant a les escoles i instituts, una altra violència és l’espai de l’esbarjo, els patis. Si ens fixem en la majoria d’escoles els nois ocupen un espai molt més gran i central, mentre que les noies es queden als marges, parlant o jugant a jocs més tranquils. Un factor per a que això passi és que hi ha pistes de basket o camps de futbol que ocupen molt d’espai i un espai central als espais d’esbarjo i que aquests esports són practicats majoritàriament pels nois. 

D’altra banda també existeix una violència de baixa intensitat entre el professorat, és notable, en les reunions del professorat, que quan intervé un home se li dóna més importància al que diu, fins i tot quan està repetint alguna cosa que acaba de dir una dona. És el que en diuen  “manexplaining”. Per altra banda,  tot i haver-hi un major percentatge de dones que es dediquen a la docència hi ha un percentatge molt més alt d’homes directors de centres educatius. Això té a veure amb el repartiment de tasques segons els rols de gènere de la societat patriarcal i amb els drets laborals atès que un càrrec directiu no pot gaudir de les reduccions de jornada per cura d’infants, i aquestes reduccions les sol·liciten majoritàriament les dones.

Què fa el Departament d’educació per revertir-ho?

El més greu però és el paper que està fent el Departament d’educació. El passat 16 de novembre es va celebrar la 2a Jornada vers les Escoles Feministes, on hi va intervenir Montse Payés, cap del Servei de Currículum d’Infantil i Primària i alhora responsable del programa “Coeduca’t”. El que en s’hi va poder extreure de la seva intervenció, és que l’ús del reflexiu desprèn un “fes-t’ho tu”, que va en sintonia amb el contingut.

L’explicació de la responsable del programa no va convèncer les oients. Una altra vegada, el Departament d’Educació tirava endavant una iniciativa que difícilment provocaria els canvis profunds i imprescindibles perquè els centres educatius esdevinguin espais coeducadors. 

Una transformació d’aquestes característiques necessita que al professorat se li assignin hores per poder formar-se i impulsar canvis. Un altre element rellevant que fa qüestionar el projecte, és l’alt grau d’improvització amb que han començat. De moment, no s’han posat en contacte amb cap de les professionals que ja estan treballant des de fa molt de temps per impulsar una educació coeducadora i feminista.

El “Coeduca’t” tampoc incideix en el currículum ocult, la revisió del qual és tant o més important que el del contingut acadèmic.

Sense tenir aquests paràmetres com a base per a la transformació (disposició d’hores, formació…), la situació actual és que el treball coeducador el dur a terme professorat motivat, i si no hi és, no es fa res.

No podem permetre que en molts centres, l’únic taller que s’ofereix a l’alumnat respecte violències és impartit per part de la policia, els mossos d’esquadra, que van a escoles i instituts amb uniforme i amb la pistola a la cintura. I això és perquè són els únics tallers que hi ha gratuïts. Fa anys que es demana que la intervenció dels mossos d’esquadra a escoles i instituts s’eradiqui. 

Només queda un camí: autodefensa feminista. 

La violència física que aniquila a centenars de dones cada any és doncs la punta de l’iceberg. Hem de tenir clar que les diferents violències de baixa intensitat descrites en el món educatiu, des de com ens adrecem a l’alumnat fins la inacció del Departament d’Educació són factors que contribueixen a la desigualtat i a la cosificació de les dones, que és en última instància el que dóna alè a la violència masclista. 

Afortunadament, les alumnes van prenent consciència i s’han mobilitzat molt en els dos últims 8 de març. Comença a haver-hi un canvi també en la percepció de l’amor romàntic i les nostres adolescents estan preparades per començar a canviar les coses. També ajuda la major acceptació de les diferents inclinacions sexuals, tot i que encara es produeixen actituds homòfobes, en 10 anys s’ha pogut percebre un canvi. Els nois, per altra banda també es van conscienciant, sobre tot els més joves. En edats més avançades, en plena adolescència costa més i sí s’observen violències masclistes en les relacions entre adolescents. 

La feina que queda és immensa, cal que el Departament posi els mitjans pel canvi, cal que el responsable d’igualtat als centres educatius tingui hores per exercir el càrrec, si no, és paper mullat, cal formació pel professorat, tallers de noves masculintats pels joves (i els adults, es clar), tallers feministes subvencionats i que s’obligui a fer una revisió amb perspectiva de gènere dels currículums i de com el professorat actuem a l’aula. 

Cal doncs arremangar-se, tots i totes, un altre cop, com han fet les dones des de fa dècades, per aconseguir acabar amb el patriarcat i construir un món sense violències i més just per tothom.

La coeducació als centres educatius de Catalunya: Paper mullat

Ingrid Chavarria i Elena Calvo. Secretaria de Gènere de CGT Ensenyament Barcelona. 

Des dels últims 8 de març, amb vagues generals convocades, manifestacions massives i gran ressò mediàtic dels greuges que patim les dones en tots els àmbits de la vida pública i privada, la societat en general està prenent consciència que el sistema patriarcal castiga de moltes maneres, entre d’altres, la meitat de la població. I anem pel bon camí: hem de continuar promovent el feminisme a través de tot tipus de lluites perquè pensem que sense aquesta perspectiva no és possible aconseguir un món més just per a tothom.

En l’entorn escolar, com a reflex de la nostra societat, també s’han remogut consciències i tant professorat com famílies fan passes per construir una educació igualitària i no discriminatòria ni de les dones, ni dels infants i joves amb diversitat funcional. Sempre hi ha hagut docents implicats de manera individual amb aquesta tasca però ara, davant de, per exemple, les conseqüències més flagrants del masclisme, com la violència de gènere, la societat mira l’escola i reclama aquesta tasca formadora i preventiva. 

Cal preguntar-se doncs què s’està fent des de l’administració per impulsar i acompanyar aquests canvis que la societat demana. S’estan fent passes endavant?

El Departament d’Ensenyament fa anys que va redactar un Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, també va preveure que als Consells escolars hi hagués un referent de coeducació. Què s’ha fet en aquest sentit?

Les actuacions previstes s’han deixat a la bona voluntat i al temps extra dels docents. I el referent de coeducació pot ser qualsevol membre del Consell Escolar, com una mare o un membre de l’alumnat, sent evident en aquests casos la manca d’espais per coordinar-se amb el professorat -que és qui ha de dur a terme les accions educatives a les aules i els centres amb l’alumnat-. Què han estat aquestes directrius i documents? Paper mullat.

I ara?: COEDUCA’T 

La propaganda sobre el programa Coeduca’t ha arribat a alguns centres educatius del país. 

L’objectiu d’aquest programa és ajudar els centres a treballar aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa

El programa preveu incorporar aquests continguts en currículums, tutories, sortides, temps de menjador… i implicar també les famílies. Un programa ambiciós.

“les actuacions previstes s’han deixat a la bona voluntat i al temps extra dels docents”

I en la pràctica? El programa són tres fulls on s’explica un pla eteri on (a part d’oferir recursos en el web d’xtec) s’ofereix formació per dues persones de cada centre (20h: 15, presencials i 5 de treball al centre) El Pla ja està en marxa. Però trobem moltes mancances de pes:

  • El programa Coeduca’t s’ha fet des de l’administració, sense posar-se en contacte (per recolzar-los) amb docents i centres que estan portant a terme projectes de manera voluntària. 
  • No s’han modificat els currículums, en ells continua sense aparèixer la paraula coeducació. Tampoc s’ha fet una revisió dels currículums explícits i ocults.
  • No hi ha una oferta formativa en coeducació on hi puguin accedir totes les persones interessades. 
  • Tampoc es parla d’on surt el temps de formació (les 20 h) de l’equip impulsor dels centres interessats. És que la formació també s’ha de fer en el temps de la vida privada del professorat? I les 5 hores “de treball al centre” s’han de treure d’hores de guàrdia o d’altres activitats imprescindibles per a la marxa del centre? Quin centre pot assumir prescindir de 2 docents durant aquestes hores?
  • I el més important, el programa en cap cas implica establir temps i espais de reflexió als centres per poder implementar els canvis que es requereixen.

On són els recursos necessaris per poder portar a terme aquest programa? 

El propi títol sembla sarcàstic, és un reflexiu, és a dir, “ja t’ho faràs”. I és tal qual, perquè en cap  moment parla d’invertir recursos per poder dur a terme aquesta actuació que la societat reclama.

Denunciem que el programa Coeduca’t i la resta de plans i documents del departament sobre coeducació són paper mullat! 

Denunciem el departament d’Educació per l’atac que fa a la conciliació de la vida privada i laboral dels docents, en suposar-nos una implicació de superherois i la voluntat de treballar moltes hores extra. Denunciem que és negligent en calcular les plantilles necessàries als centres per desenvolupar aquests programes i, en general, per fer rutllar els centres i les aules en el dia a dia. I també denunciem que la voluntat real del departament d’Ensenyament d’incorporar la coeducació a l’escola d’aquesta manera sistemàtica, rigorosa i respectuosa és nul·la.

Solucions? Si no hi ha recursos a la pública, queda com sempre l’oferta i les condicions de la privada: tallers per a alumnes i xerrades de sensibilització dirigides a les famílies. Per a tothom? No. La bretxa de classe també afecta la coeducació dels nostres infants i joves atès que en centres on les AMPAs i AFAs estan organitzades -generalment en centres on l’alumnat es de classe mitjana- i tenen sensibilitat respecte el tema, troben els recursos necessaris -demanant subvencions o mitjançant els copagaments directament- per oferir tallers i xerrades als centres educatius. En canvi, als centres on no hi ha una AMPA o AFA forta, o on no hi ha professorat sensibilitzat, els tallers gratuïts que s’ofereixen són impartits majoritàriament pels mossos d’esquadra, qui no representen un model antiviolent i antipatriarcal precisament. 

Cal doncs que els programes que impulsi el Departament contemplin la promoció d’aquests tallers i xerrades amb fons públics fugint dels copagaments que suposaran sempre segregació escolar. 

Per tot això cal que: 

  1. El referent de coeducació dels centres sigui un membre del claustre. 
  2. La comissió de coeducació sigui prescriptiva i oberta a tota la comunitat educativa. 
  3. Hi hagi dotació de plantilla perquè els referents de coeducació puguin formar-se i fer la seva tasca impulsora i de coordinació al centre. És l’única manera amb que es podran rendir comptes de la seva tasca i així assegurar-se que el tema de la coeducació no és paper mullat. 
  4. El professorat dels centres educatius tenen una càrrega de feina ingent, cada cop més burocràtica, amb l’increment d’hores lectives que no s’ha revertit des de la crisi i les retallades, i ara pretenen que les persones motivades treballin més encara per implementar programes de coeducació. El que acaba passant, i és natural, és que no es fa res o com a màxim es revisen els documents de centre per a que utilitzin llenguatge inclusiu. Cal doncs que el membre del claustre referent de coeducació tingui hores per realitzar la seva tasca. És la única manera amb que es podran rendir comptes de la seva tasca i així assegurar-se que el tema de la coeducació no és paper mullat. 

Els 750€ del Pacte Nacional contra la violència masclista. 

Per altra banda, el govern de l’estat Espanyol, a través del Pacto de Estado en materia de violencia de género, en concret a partir de la pàgina 122, enumera mesures generals en matèria de coeducació. 

Una de les mesures que ha arribat als centres de secundària és la dotació de 750€ per comprar llibres enfocats a aquest objectiu. Aquesta mesura però és opaca en tant que no s’ha informat d’on surt aquesta dotació o qui ha decidit traduir les mesures del pacte a aquesta dotació que per una banda només es dirigeix als centres de secundària i d’altra no inclou la possibilitat de rebre formació per part del professorat ni d’oferir xerrades o tallers a l’alumnat i les famílies, actuació que creiem més efectiva que omplir la biblioteca de llibres, que també és necessària. 

Per això des de la secretaria de Gènere de CGT Ensenyament Barcelona vam registrar instància sol·licitant els canvis pertinents a la normativa, demanant explicacions respecte la dotació per materials coeducatius i sol·licitant una reunió amb els responsables; i estem proposant als Claustres i Consells escolars una petició similar a la que hem fet com a CGT, reclamant hores de desgravació pel referent de gènere, reclamant fer prescriptiva la comissió de gènere, i reclamant  explicacions sobre la dotació de 750€. 

Per una coeducació real en els centres educatius!