Victòries de les treballadores a CEPSA i la Universitat de Barcelona

Redacció Catalunya

Aquest mes s’han fet públiques dues sentències que han fallat a favor dels drets laborals dels treballadors i treballadores. La primera ha estat motivada per la denúncia de les representants sindicals de la CGT a la comercial CEPSA, que finalment ha pogut demostrar que 400 persones hi treballaven en condició de falses autònomes. La segona victòria és la sentència que obliga a la Universitat de Barcelona a incorporar com a indefinit a professorat amb contractes que han demostrat ser falsos associats.

Les representants sindicals de CGT a CEPSA han estat un any i mig recollint dades i proves que finalment han servit perquè Inspecció de Treball els donés la raó i com a conseqüència l’empresa haurà de pagar 4.856.606,26€ per frau a la Seguretat Social després que hagi quedat provat que al voltant de 400 treballadors/es que estaven treballant per compte propi, ho haurien de fer de forma assalariada. 

El procés d’externalització de benzineres de CEPSA ha estat el marc idoni perquè CEDIPSA, l’empresa filial que les gestiona, obligués a treballadores a donar-se d’alta a la seguretat social en comptes de contractar-les. Aquest fet ha comportat que el personal fes jornades de fins a 14 hores, sense el dret de vacances pagades i havent d’anar a treballar fins i tot amb condició de malaltes, ja que la baixa per incapacitat temporal suposava un cost que havien d’assumir les treballadores.

A partir de la feina de la CGT a CEPSA s’ha verificat que el sistema conegut com a “cofo” i que utilitza Cedipsa és fraudulent. El “cofo” és l’acrònim de “company owned dealer operated” i es tradueix en què la gestió de cada benzinera  la fan “petits empresaris”. El dictamen d’Inspecció de Treball demostra que en realitat les condicions de treball d’aquests falsos autònoms les marca la filial de la firma de carburants i que la seva lògica és la de l’estalvi de costos. Així, quan les persones que exerceixen de “cofistes” es queixen de la precarietat l’empresa se’n renta les mans i suggereix la reducció dels salaris de les treballadores.

Una altra de les obligacions que imposa Cedipsa és l’horari d’obertura de les benzineres per part dels falsos autònoms, obligant-los a servir de dilluns a divendres de les 7 del matí a les 8 de la nit, com a mínim.

Des de la CGT es denuncia que malgrat aquest model fraudulent i precaritzador s’ha pogut provar en les benzineres de CEDIPSA a Catalunya és extrapolable a la resta de l’estat espanyol i s’espera que així es demostri.

“dues victòries que demostren que només lluitant tenim futur”

La Universitat de Barcelona també ha rebut un sotrac judicial. Una sentència ha fallat a favor de 13 docents de la UB i obliga a aquest organisme a contractar-los com a personal indefinit en comptes de fer-ho en categoria d’associats. 

La categoria d’associat es va crear amb l’aprovació de la Llei Orgànica d’Universitats al 2001 basant-se en què era una forma que tot tipus de professional pogués aportar la seva experiència dintre de la formació universitària. D’aquesta manera obliga el personal a estar en possessió d’un contracte fora de la universitat i també estableix que aquest format no podrà superar el 40% de la plantilla. 

La CGT denuncia a Inspección de Trabajo a 40 centros de ...

La realitat difereix considerablement de l’articulat de la llei i demostra que la figura dels associats s’emmarca dins del procés d’uberització que els i les docents universitàries estan patint durant les últimes dècades. Les dades del curs 2017-2018 demostren que a la UB, aquesta forma de professorat low-cost es situa en el 41,1%, superat per la UDL, en el 43,5% i la URV que es converteix en la primera de la llista amb un 55,4%. Pel que fa a la Universitat de Barcelona, el professorat associat representa el 42% del Personal Docent Investigador (PDI).

La sentència reconeix que les demandants tenen assignades les mateixes tasques que el professorat amb contracte fix o indefinit. D’aquesta manera duen a terme docència de matèries troncals, coordinen màsters, fan tasques d’investigació, tutories, etc. Això sí, amb un salari que en molts casos no arriba a 500€. Aquesta sentència també ha desmentit les paraules de Maria José Torres, rectora de la URV i presidenta de l’ACUP (Associació Catalana de les Universitats Públiques), quan afirmava Jo crec que als associats no els hem de considerar precaritzats. L’associat està descrit per llei com una plaça per a especialistes de prestigi reconegut que es guanyen la vida fora de la universitat.

Les seccions sindicals de CGT a les universitats de Catalunya porten molts anys mobilitzant-se i convocant vagues amb un seguiment important en defensa de l’ensenyament públic, fet que passa per eliminar la precarietat laboral del professorat universitari. Ara cal continuar lluitant perquè la sentència s’apliqui a la resta de personal associat.

Assetjament laboral i sexual a CEDIPSA

Daniela Pop. Secció sindical estatal CEDIPSA

Fa uns mesos, la Secció Sindical Estatal de CGT a CEDIPSA (grup CEPSA) va escriure un primer capítol d’aquesta interminable pel·lícula, digna de les millors sagues cinematogràfiques. Malauradament, un dels conflictes amb la companyia continua sense resoldre’s. És l’assetjament laboral i sexual per raó de sexe a les estacions de servei. 

Després de diverses concentracions i manifestacions a algunes benzineres i davant la seu central de CEDIPSA a Barcelona, que es va dur a terme amb el suport i la col·laboració de les companyes de Gènere de la CGT de Catalunya, no hem trobat cap manera d’establir comunicació amb l’empresa.  

En aspectes tan dispars com el model de negoci i el greu problema de l’assetjament en el món laboral, veiem el mateix resultat: la salut de les persones treballadores es veu disminuïda de manera alarmant, tant física com psicològicament.

En el primer cas denunciat, d’una companya expenedora, presumpta víctima tant d’assetjament laboral com  sexual per part del seu superior jeràrquic, l’empresa va declarar el presumpte assetjador “no culpable”. No obstant això, després de mesos d’angoixa, reflectida en la salut de la nostra companya, s’ha obtingut resolució d’Inspecció de Treball a la nostra denuncia, on diu “… a l’empresa s’ha donat una conducta d’assetjament sexual per part d’un cap d’estació a una expenedora”.

“un dia, la ment es trenca i ja no saps qui ets…”

El que Cepsa està permetent a les seves estacions de servei són casos tan durs com els descrits per una altra companya, una de les quatre protagonistes del segon cas denunciat per aquesta Secció Sindical contra el seu superior jeràrquic i ajudant, i és la següent:

“He viscut en primera persona, a Cedipsa, assetjament laboral. Ha estat un temps difícil, que arriba a minvar la teva autoestima. Crits, discriminació, humiliacions i  tot això  patint en silenci. Fins que un dia, la ment es trenca i ja no saps qui ets…. Quan, per fi, trobes una mà estesa per començar a actuar i solucionar-ho, pots iniciar la sortida d’aquest túnel negre.

Com a part del procés, et trobes amb una empresa que “mai veu assetjament en cap lloc”, potser, com a molt… “abús de poder”.

La medicació que has hagut de prendre, les fòbies i pors vers el teu cap i falsos companys, fins i tot havent de canviar els llocs normalment freqüentats, per por de trobar-los. Tot això, el seu pla d’assetjament, no ho contempla…

Però sí, Senyor A.M.P. va ser assetjament laboral i tot el que han fet, amb les seves accions, és alimentar al monstre (és a dir, el meu superior). Tanquen el problema amb una sanció d’un mes que sabem que mai es portarà a terme.  

Amb aquestes notes, només vull ajudar aquelles persones que pateixen la mateixa situació que jo. Que no tinguin por. Que denuncien tots els abusos. Sempre trobaran el suport i l’ajuda necessària. Gràcies” 

Per tant, és més que clar que CEPSA empara l’assetjament a CEDIPSA, es limiten a un compliment dels requisits més mínims, creant “paripés de protocols d’assetjament laboral”, simples “còpia i pega” de la legislació vigent, i esperen que sigui la Justícia o Inspecció de Treball  els que resolen aquests processos, donada la ineptitud de les persones, tan poc formades en la matèria, que actuen com a instructors de les causes.  

L’altre conflicte amb l’empresa es refereix als anomenats “fals autònoms”. Parlem dels COFOS, un sistema de gestió d’estació de servei, una forma de negoci ideal per a l’empresa i l’autoexplotació dels treballadors. Un gran treball d’aquesta Secció Sindical, buscant benzinera per benzinera, província per província, arribant a denunciar 209 centres de treball, on es beneficien sense cap humanitat de les persones i vulneren tot tipus de regulacions i drets laborals. L’esforç, però, no ha estat en va ja que aviat sortirà una resolució favorable per part de  l’autoritat laboral que porta la nostra denúncia.  

Continuarà…